Elitistinen edustuksellisuus

Perinteinen demokratiarakenne rapisee? –blogin kysymysten intouttamana vastaan samantien että rapisevathan ne rakenteet totta vie. Alla esitän hieman todistusaineistoa edustuksellisen demokratian toimimattomuudesta sikäli kun demokratialla ymmärretään kansalaisten enemmistön tahdon toteuttamista.

 

Elitistinen johtotapa, kuppikuntaistuminen ja suljettujen ovien kabinettipolitiikka ovat evolutiivisessa mielessä ymmärrettäviä ilmiöitä. Se, mikä toimi luolamiehillä, toimii nykyisillä karvattomilla apinoillakin. Yksiköt vain kasvoivat suuremmiksi, ja edustuksellisuus ilmestyi kuvaan. Vaikka päätösvalta on siis pysynyt jatkuvasti pienillä piireillä, ei tämä ole edustuksellisen demokratian kannalta ongelma niin kauan kun enemmistö luottaa systeemin toimivuuteen tai tyytyy passiiviseen rooliin syystä tai toisesta. Näistä edellytyksistä kumpikaan ei enää täyty, ja enemmistö, toisin kuin aiemmin, on tietoinen asiaintilasta, mikä ruokkii muutosprosessia entisestään.

 

Keskustelun jatkoksi luetteloin todistusaineistoa, joka puoltaa seuraavaa ajatusketjua: (1) yhteiskunnan toiminta kokonaisuudessaan kärsii, jos enemmistö ei hyväksy toteutettavaa politiikkaa;  (2) enemmistön tahto ei usein toteudu tärkeissä asiakysymyksissä;  (3) enemmistö tietää oman parhaansa (yllättävän) usein. Massat eivät siis ole tyhmiä.

 

Kohta (1) on triviaalisti totta silloin kun eliitin toiminta hyödyttää vain sitä itseään. Väite pitää paikkansa myös siinä mielessä että eliitti toimisi yhteisön kokonaisedun mukaisesti mutta ilman enemmistön hyväksyntää. Jos enemmistö ’sivistäisi’ itseään hyväksymään eliitin kannan, voitaisiin politiikkaa toteuttaa tehokkaamin enemmistön aktiivisella avulla.

 

Kohtia (2) ja (3) voidaan perustellla seuraavilla Yhdysvaltoihin liittyvillä esimerkeillä. Toisin kuin edustajainhuone ja senaatti, selkeä enemmistö (72% ) amerikkalaisista haluasi verottaa rikkaita budjettivajeen paikkamiseksi [1],  yli 60%  vastustaa Afganistanin sotaa [2], kuten myös amerikkalaisten osallistumista Libyan sotaan [3]. 78% haluaisi kanadalaistyyppisen single payer-mallin käyttöön myös Yhdysvalloissa [4]. Selkeä enemmistö haluaisi myös eliminoida suuryritysten veroetuisuudet, nostaa minimipalkkaa ja parantaa työläisten asemaa ammattiyhdistystoiminnan kautta [5]. Valtaosan mielestä energiantuotannossa pitäsi siirtyä uusiutuviin energiamuotoihin. Politiikasta haluttaisiin eliminoida rahan vaikutus [5]. Ilman suuria kampanjabudjetteja kun ei edustajanpaikkaa näinä päivinä ole mahdollista saada.

 

Jos enemmistön mielipiteellä olisi merkitystä, ja edustuksellinen demokratia toimisi, näiden muutosten olisi jo pitänyt toteutua. Vaikuttavuutta ei synny koska enemmistön mielipide ei näy julkisessa keskustelussa sille kuuluvalla painoarvolla. Siellä vallitsevat eliitin lait.

 

 

[1] www.washingtonpost.com/wp-srv/politics/polls/postpoll_04172011.html

[2] afghanistan.blogs.cnn.com/2011/01/03/cnn-poll-u-s-opposition-to-afghanistan-war-remains-high/

[3] www.theatlantic.com/politics/archive/2011/06/6-in-10-americans-now-oppose-obamas-war-in-libya/240211/

[4] www.fair.org/index.php

[5] www.zcommunications.org/time-to-stand-up-to-a-government-that-does-not-represent-our-views-by-kevin-zeese